The best fish to make Omega-3 oils

Den beste fisken for å lage Omega-3-oljer

Omega-3-oljer av høyeste kvalitet er laget av kaldtvannsfisk som ansjos, sardiner og makrell. Arktisk vann som flytter overflatevann til havs og forårsaker en oppstrømning av dypere vann som bringer næringsstoffer til overflaten og øker den biologiske produktiviteten.

Makrell fra Norge regnes som en delikatesse i mange deler av verden. Det er en livlig fisk med saftig kjøtt som er en god kilde til omega-3.

De høyeste makrellkonsentrasjonene finnes sør-øst for Shetlandsøyene, Norskehavet og Nordsjøen inkludert Skagerrak.

Maksimal størrelse på en makrell: 65 cm og 3,5 kilo.

Næringsverdi i 100 g rå makrell fra mai – juni (spiselig del)

Energi: 516 kJ eller 123 kcal

Næringsstoffer:

  • Protein: 18,6 g
  • Fett: 5,4 g
  • Mettede fettsyrer: 1,2 g
  • Transfettsyrer: 0 g
  • Enumettede fettsyrer: 2,2 g
  • Flerumettede fettsyrer: 1,3 g

Makrell er en rask, pelagisk fisk som finnes i det nordøstlige Atlanterhavet, fra den nordvestlige delen av Afrika til Barentshavet, og vestover fra Norskehavet til Island og Jan Mayen. Pelagisk fisk er fisk som lever i vannsøylen kontra bunnfisk.

Makrell foretrekker relativt varmt vann med en temperatur over 6 grader.

I europeiske farvann forvaltes den som én bestand – nordøstatlantisk makrell, som er delt inn i tre gytegrupper: Nordsjømakrell , som gyter i Nordsjøen og Skagerrak (mai til juli); vestlig makrell , som gyter vest for Irland og de britiske øyer (mars til juli); og sørlig makrell , som gyter utenfor kysten av Spania og Portugal (februar til mai). Fisken gyter i overflatelagene i havet, og larvene vokser til 20 centimeter i løpet av noen måneder.

Omfanget av gytebestanden er beregnet ut fra deres årlige eggproduksjon, målt i internasjonale, vitenskapelige undersøkelser gjennom gytesesongen (februar til juli). I løpet av denne tiden måles også antall egg produsert av individuelle hunner.