Norges sjømatråd

Ballstad er stolt medlem av Norges sjømatråd (NSC)

NSC har som mål å øke verdien av norske sjømatressurser. De gjør dette gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, markedsrisikostyring og omdømmerisikostyring i utvalgte markeder rundt om i verden.

NSC har sitt hovedkontor i Tromsø, Norge, og de har representanter i Sverige (Stockholm), Storbritannia (London), Tyskland (Hamburg), Frankrike (Paris), Spania (Madrid), Portugal (Lisboa), Italia ( Milan), Brasil (Rio de Janeiro), Japan (Tokyo), Singapore (Singapore), Kina (Shanghai) og USA (Boston). I tillegg jobber de med å identifisere muligheter for norske sjømatprodukter i både nye og etablerte markeder.

Norsk sjømatnæring finansierer rådets virksomhet gjennom avgifter på all eksport av norsk sjømat. NSC er et offentlig selskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner styret for NSC for en periode på 2 år.

NSC er godkjenningsmyndighet for norske sjømateksportører. Rådet fungerer også som rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementet i saker som angår sjømateksport og handel.