Er Ballstad Omega-3 godkjent av det tyrkiske landbruks- og matdepartementet?

Ja, Ballstad Omega-3 har oppfylt alle standardene satt av Tyrkia og EU og har tatt alle nødvendige godkjenninger. Med forbehold om inspeksjon.