A Global View of Omega-3 Index Levels

En global oversikt over Omega-3-indeksnivåer

Dette bildet har et tomt alt-attributt; filnavnet er Screen-Shot-2016-05-26-at-2.43.47-PM-1-e1464296196530-1024x615.png En global oversikt over Omega-3-indeksnivåer

av Kristina Jackson

Denne nye artikkelen av Stark et al. forsøkte å estimere verdensomspennende omega-3-status ved ekstrapolering fra publiserte data hentet fra flere prøvetyper. Ulike studier har brukt forskjellige prøver (plasma, serum, fullblod, røde blodlegemer osv.) og/eller målt forskjellige fettsyrer (f.eks. EPA+DHA+DPA) for å definere «omega-3-status». Dette gjør det vanskelig å kombinere og sammenligne data fra en rekke studier når beregningen er annerledes. For å avhjelpe dette problemet uttalte forfatterne: "For å sammenligne omega-3 PUFA-statusen over hele kloden, ble EPA+DHA i erytrocytter [ Omega-3-indeksen ] valgt fremfor andre omega-3 PUFA-blodbiomarkører, ettersom det har vært godt definert i litteraturen tidligere." Dette identifiserer i hovedsak Omega-3-indeksen som DEN foretrukne biomarkøren for å definere omega-3-status.

Som vist på kartet var landene med høyest Omega-3-indeksverdier de i Skandinavia, Japanhavet og områder der urfolk ikke spiser vestlig kosthold. Områdene med de laveste Omega-3-indeksverdiene var Nord- og Sør-Amerika, deler av Midtøsten og India. Med tanke på de tradisjonelle diettene i disse landene, samsvarer Omega-3-indeksverdiene med det vi forventer å se.

Denne nye studien representerer et stort skritt fremover i arbeidet med å skape en konsensus rundt én biomarkør som alle forskere bør bruke for å definere omega-3-status i sine studier – Omega-3-indeksen. Som vi i OmegaQuant Analytics lenge har forfektet, gir denne testen den enkleste, lettest tolkede og lettest forbedrede av alle potensielle omega-3-testmålinger. Dette vil også fremskynde introduksjonen i klinisk medisin av Omega-3-indeksen som den foretrukne biomarkøren i pasientbehandling.

Logo