Venn av havet

Friend of the Sea (FOS) er en internasjonalt anerkjent, non-profit organisasjon som har som oppgave å bevare det globale marine habitatet. FOS driver ledende sertifiseringsprosjekter, som verifiserer bærekraften til fiskeriene, samt omega-3 fiskeoljeprodukter.

Ballstad henter all sin fisk fra vann som er sertifisert bærekraftig av FOS
De strenge kriteriene satt av FOS er som inkluderer:

  • Produktene er fra fiskebestander som ikke er overutnyttet
  • Fisketraksis hindrer bifangst av truede arter
  • Fiskepraksis reduserer økosystempåvirkningen
  • Produksjon gjenspeiler energieffektivitet
  • Bedriftspraksis inkluderer høye standarder for sosial ansvarlighet

Ballstad Omega3 er forpliktet til helsen til havene. Å bruke FOS-standardene er viktig ikke bare for kundene, men også for vårt selskap og miljøet.

Bærekraftig sourcing

Siden vi ble grunnlagt har Ballstad Omega 3 alltid vært dypt forpliktet til helsen til våre hav. Vårt miljøvern inkluderer:

Regulert fiske
For å forhindre overfiske er 100 % av fisken vår hentet i samsvar med det norske fiskeriforvaltningssystemet, som har vært en bærekraftsmodell i over 30 år.

Forebygging av bifangst
Vi bruker ansvarlige fiskeredskaper – inkludert snurpenot, sorteringsrist og store masker – for å beskytte mot bifangst av utilsiktede arter.

Habitatbeskyttelse
Vi bruker line- og garnfiskemetoder for å forhindre skade på havbunnen og økosystemet forårsaket av metoder som bunntråling og mudring.

Forebygging av marin forurensning
Opptil 80 % av marin forurensning er forårsaket av landbaserte kilder som avrenning, kloakk og avfall. Våre kystbehandlingsanlegg er industriledere når det gjelder å minimere forurensning og spare ressurser.

Ballstad Omega 3 bruker kun villfanget, bærekraftig hentet fisk