Large investment in new Omega-3 oil production facility in Ballstad

Stor investering i nytt Omega-3 oljeproduksjonsanlegg på Ballstad

Nytt produksjonsanlegg for levende torske på Ballstad: Rolf Jentoft er 68 år og femte generasjon som bor i Lofothavet. Familien Jentoft kom til Lofoten i 1862. De ble snart en dominerende fiskeværsfamilie på Ballstad og i hele Lofoten. De var store på fersk fisk, saltfisk, frossen fisk, tørket fisk og tran.

Det første omega 3 oljeselskapet ble etablert på Ballstad i 1972

I juni 2016 bestemte vi oss for å oppgradere produksjonsanlegget for levende torske, sier Jentoft. Vi kastet ut alt det gamle og bygget nytt. Tidligere måtte vi manuelt skru på ventiler og måtte bruke beskyttelsesutstyr. Det var mye manuelt arbeid involvert. Nå styres hele prosessen av datamaskiner i et helt lukket anlegg. Det er en mer skånsom produksjon – som gir et mye bedre produkt.

Oppgradering av et slikt anlegg krever en investering på mange millioner.

Kravene til kvalitet er svært høye. Tran fra Ballstad blir edle dråper på grønne flasker.

Som et eksempel gjennom året kjører tankbiler fra Ballstad til Peter Møller i Oslo. Det vil bli raffinert og tappet tårer.

Peter Møller er et av Norges eldste varemerker, grunnlagt av farmasøyt Peter Möller i 1854.

Det var britene som begynte å dampe tran i Ballstad. Og det var ikke bare for helsens skyld. Det var også for lysets skyld. Før elektrisitets- og glødelampene ble oppfunnet, var det tranlamper som ga lys over hele verden. Et biprodukt av torskelever er stearin som er hovedingrediensene i levende lys.

Det var herr Jentofts tippoldefar som overtok dampende tran i Ballstad etter britene. For herr Jentoft var det ganske naturlig å gå i familiens fotspor.

Tran handler om folks helse. Derfor må det være kvalitet i alle ledd, sier Jentoft.

FAKTA OM PETER MØLLERS TORSK:

I 1854 revolusjonerte Peter Møllers dampmetode tranindustrien. Tran ble varmet opp med direkte damp i pannen i ca. 70°C i 20 minutter, og fikk da en gyllengul medisintran med frisk leversmak.